Entreprenörsjouren

Entreprenörsjouren hjälper företagare på Landsbygden med kompetensutveckling
I samverkan med Tillväxtverket