Entreprenörsjouren

Välkommen

Fyll i formuläret med entreprenörens uppgifter.

LvL Staffing Agency

LvL staffing agency

Entreprenör

LvL staffing agency

Walid Abdulkadir

Coach

LvL staffing agency

Jenny Lundström

Omdöme

"Samtalet med Jenny var väldigt givande. Jag fick mycket action points som jag ska implementera. Samtalet funkade och som en bollplank där jag fick reda ut mina tankar och ideér."