Entreprenörsjouren plattform ska hjälpa företagare på landsbygden att nå kompetens – i samverkan med Tillväxtverket

Dela inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Entreprenörsjouren är en digital plattform där entreprenörer kan få expertrådgivning via videosamtal. Syftet är att demokratisera och tillgängliggöra kompetens smidigt, snabbt och innovativt.

I och med att 72 % av Sveriges företag består av enmans-företag, är behovet för kompetens och rådgivning väldigt stort. Detta gäller framförallt för företagare på landsbygden. Med stöd från Tillväxtverket ska Entreprenörsjouren hjälpa entreprenörer ute på landsbygden att öka tillväxten och konkurrenskraften på sina företag genom kompetensrådgivning. Detta gäller framförallt kompetensen kring digitalisering. 

Entreprenörsjouren har tidigare finansierats av Vinnova inom ramen för Innovativa Startups steg-1 samt steg-2. Applikationen är i beta och testas av entreprenörer runtom i landet. 

Andra inlägg